Plastové nádrže na vodu

Zajistíme kompletní realizaci plastových nádrží včetně poradenství a projektové dokumentace.
Plastové jímky jsou určené pro:


 • instalaci v nenáročných geologických podmínkách s minimálním výskytem spodní vody
 • v obtížně mechanizaci přístupné části pozemku (snadná manipulace s nadrží při instalalaci)
 • pro nepojezdové plochy (zahrada, chodník, apod.)


Nezbytné podmínky pro instalaci plastové jímky:


 • možnost realizace odpovídajícího výkopu (o 30cm větší na každou stranu než je rozměr jímky)
 • nutnost použití speciálního obsypového materiálu (drť / kačírek - frakce 4/8 nebo 8/16)
 • výška zásypu zeminou max. 40cm
...
Akumulace splaškových vod
Při nemožnosti instalace ČOV nebo septiku.
...
Akumulace dešťových vod
Pro zálivku zahrady a případně splachování WC
...
Akumulace pitné vody
Plastové jímky s atestem SZÚ na pitnou vodu.
V rámci realizace na klíč zajišťujeme:


 • zemní a výkopové práce
 • odvoz a uložení vytěžené zeminy (pokud je třeba)
 • dodávka a instalace plastových nádrží
 • vystrojení nádrží filtračními systémy a čerpadly
 • obsyp jímek, případně obetonování
 • instalace dešťových svodů
 • výstavba vsakovacích objektů / připojení k nastávající kanalizaci
 • uvedení terénu do původního stavuRealizace instalací jímek

Příslušenství - filtrace, čerpadla, splachování WC dešť. vodou